Посещения: 1832

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС В МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ГЕО МИЛЕВ“ – ПЛЕВЕН 
ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНA
МЕТОДИКА НА КЛАСИРАНЕТО, ЧРЕЗ КОЯТО ЩЕ БЪДАТ ОПРЕДЕЛЕНИ ТЕЖЕСТТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
ОТ СЪСТЕЗАНИЯТА И ОЛИМПИАДАТА


МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "Питагор"(13.04.2019 година)
Линк за регистриране
Регламент на състезанието
Декларация за съгласие за публикуване на резултатите

Краен срок за регистрация 16.30 часа на 8 април 2019 година

Списък на регистрираните ученици ще бъде качен на 09.04.2019 година, след 10 часа


В деня на състезанието учениците:
 се явяват в МГ"Гео Милев", не по-късно от 8.30 часа;
носят лична ученическа карта и попълнена декларация за съгласие/несъгласие
за публикуване на резултатите от състезанието.